Home >>Contact

Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co. Ltd. contact

Telephone:86-23-65251782 Mailbox: qinglinggeng@163.com
Fax:86-23-65261774Postcode: 400052
Address: Jiulongpo District of Chongqing city in Liangshan Hing Village No. 1

Qingling Isuzu (Chongqing) Parts Co. Ltd.contact

Telephone:86-23-65253515 Mailbox: iqac_iszql@163.com
Fax:86-23-65253515Postcode: 400052
Address: Jiulongpo District of Chongqing city in Liangshan Hing Village No. 1

Map

*

QINGLING ISUZU (CHONGQING) ENGINE CO .,LED.Tel:86-23-65251782 Fax:86-23-65261774 渝ICP备17005434号
Qingling Isuzu (Chongqing) Parts Co. Ltd.Tel:86-23-6525-3515Fax:86-23-6525-3515Add:Jiulongpo District of Chongqing city in Liangshan Hing Village No. 1

0001,0006